Dofinansowania ue, dotacje unijne dla firm

 

 Dotacje unijne z funduszy europejskich są szansą dla wielu firm na zdynamizowanie działalności, zwiększenie udziału w rynku czy też zakup innowacyjnych technologii i maszyn.

Dlatego nasza działalność skupiona jest na pozyskiwaniu funduszy europejskich (dofinansowania, dotacje unijne) oraz doradztwie w zakresie realizacji oraz rozliczaniu projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.  Otrzymanie środków na realizacje projektów firmy to nie wszystko, równie istotne jest aby fundusze europejskie były prawidłowo prowadzone oraz rozliczone. 

W naszej pracy zajmujemy się głównie:
?    tworzeniem wniosków o dofinansowania unijne oraz biznesplanów
?    opracowaniem wniosków aplikacyjnych wraz ze studium wykonalności
?    kompleksowym prowadzeniem projektów które już otrzymały dotacje ze środków UE.
?    opracowaniem planów rozwoju eksportu

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, a nasze usługi realizowane są na terenie całej Polski. Pomożemy Państwu wybrać odpowiednie źródło finansowania ze środków unii europejskiej oraz w pełni  wykorzystać zdobyte fundusze europejskie.

Zrealizowalismy dla siebie i firm z grupy Talento projekty współfinansowane m.in. w ramach programów: ZPORR, SPO WKP, SPO RZL, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka (działania 6.1, 8.1, 8.2) i regionalnych programów operacyjnych. Sprawdzilismy "na sobie" obowiazujące procedury i wymagania. Podczas przygotowaywania dokumentacji i pomocy w realizacji projektów dla Naszych Klientów bazujemy na własnych doświadczeniach i stosujemy wypracowane podczas realizacji własnych projektów procedury i wzory dokumentów.

 

 Tagi: dofinansowania unijne kraków, dotacje unijne, fundusze europejskie, środki z unii europejskiej

 

  

Nabór wnioskow w działaniu 6.4 MRPO - dofinansowanie do tworzenia i rozwoju żłóbków

Nabór wniosków o dofinansowanie dla małych firm z małopolski

 

Terminy naborów wniosków prowadzonych przez NFOŚiGW

   

Do końca 2013 roku trwa konkurs w działaniu 6.4 Małopolskiego RegionalnegoPro gramu Operacyjnego - Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.

Wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub zakupu wyposażenia ww. obiektów. Wnioskować o wsparcie mogą MŚP.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji małych przedsiebiorstw w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nabór potrwa do 2 stycznia 2014r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie audytów energetycznych i dofinansowanie działań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw   

więcej

więcej

więcej  


   

   

 

  
Kontakt
Zadaj pytanie
Zostaw nr telefonu
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
> Definicja
> Mikro studium przypadku
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
> Małe i średnie definicja
> Małe i średnie studium przypadku
DUŻE FIRMY
> Duże definicja
> Duże studium przypadku
JEDNOSTKI PUBLICZNE
> Jednostki publiczne - definicja
> Jednostki publiczne - studium przypadku
PLANY ROZWOJU EKSPORTU
> Plan rozwoju eksportu definicja
> Plan rozwoju eksportu - studium przypadku
Stopka_ue